อะไรคือคุณสมบัติการ เพิ่มการเลิกติดตาม?

คุณสมบัติการ เพิ่มการเลิกติดตามเป็นการกำหนดให้ #Likes นั้นเลือกผู้ติดตามจากบัญชีของคุณที่คุณกำลังติดตามอยู่ มาทำการเลิกติดตาม โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนบัญชีที่คุณต้องการเลิกติดตามได้

ในขณะที่คุณสมบัติการ เพิ่มการเลิกติดตาม ถูกใช้งานอยู่ การติดตาม และ การเลิกติดตาม(แบบปกติ) จะหยุดทำงานชั่วคราวจนว่า คุณสมบัติการ เพิ่มการเลิกติดตามจำประมวลผลเสร็จ ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ #Likes เลิกติดตามบัญชีใด คุณสามารถเพิ่มบัญชีเหล่านั้นลงใน ไวท์ลิสต์ ได้

หลังจากที่เปิดการใช้งานแล้ว จะเป็นการวบรวมข้อมูลในขั้นต้น และแสดงรายการที่บัญชีที่จถูกเลิกติดตามให้คุณเห็น หลังจากนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เลิกติดตามคุณสามารถเพิ่มบัญชีเหล่านั้นเข้าไปในไวท์ลิสต์ได้ทันทีจากหน้าต่าง คุณสมบัติการ เพิ่มการเลิกติดตาม

หลังจากนั้นบอทของเราจะเร่ิมทำงาน หากเสร็จสิ้น เราจะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งาน เพิ่มแจ้งเตือน และ การติดตาม และ การเลิกติดตาม(แบบปกติ) จะกลับมาทำงานอีกครั้งตามปกติ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น