สามารถเปลี่ยนบัญชีอินสตาแกรมเพื่อใช้ #Likes ได้หรือไม่?

คุณสามารถทำการเปลี่ยนบัญชีอินสตาแกรมเพื่อใช้งาน #Likes ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าไปยังหน้าต่างตั้งค่าของ #Likes
  2. ไปที่การตั้งค่าบัญชีอินสตาแกรม จากนั้นทำการกรอกข้อมูลบัญชีที่คุณต้องการและกด "อัปเดทบัญชี"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น