สามารถเปลี่ยนบัญชี Instagram เพื่อใช้ #Likes ได้หรือไม่?

คุณสามารถทำการเปลี่ยนบัญชี Instagram เพื่อใช้งาน #Likes ได้โดยให้ทำการขึ้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปยังหน้าต่างตั้งค่าของ #Likes
  2. หลังจากนั้นให้เลือก การจตั้งค่าบัญชี Instagram จากนั้นทำการกรอกข้อมูลบัญชีที่คุณต้องการและกด "อัปเดทบัญชี"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น