ตัวกรอกไลค์ สูงสุด และ ต่ำสุด คืออะไร?

สำหรับการไลค์อัตโนมัติของเรานั้น เราให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดตัวกรองสูงสุด และ ต่ำสุด ที่บอทของเราจะเข้าไปทำการไลค์ให้

 

การทำงานเป็นอย่างไร?

สำหรับไลค์ ต่ำสุด คือไพส์ที่มีการกดไลค์อย่างน้อยตามจำนวนที่ตั้งไว้

  • หากตั้งค่าไว้ที่ 0, หมายถึงการไลค์ทุกรูป
  • หากตั้งไว้ที่ ระบบจะเลือกรูปที่มีไลค์ไม่ต่ำกว่า 5 ไลค์

หากคุณเลือกจำนวนมากเกินไป บอทของเราอาจจะไม่สามารถเลือกรูปมาทำการกดไลค์ได้ หรือว่าอาาจะได้จำนวนรูปน้อยกว่าที่คุณต้องการ 

ข้อดี: หากคุณเลือกจำนวนที่ไม่สูงมากนัก คนที่ไลค์รูปเดียวกันกับคุณอาจจะเห็นว่าคุณมากดไลค์

สำหรับไลค์ สูงสุด คือไพส์ที่มีการกดไลค์อย่างน้อยตามจำนวนที่ตั้งไว้ 

  • หากตั้งค่าไว้ที่ 0, หมายถึงบอทจะไม่ไลค์รูปเลย
  • หากตั้งค่าไว้ที่ ระบบจะไลค์รูปที่มี 0 ไลค์
  • หากตั้งค่าไว้ที่ 100 ระบบจะไลค์รูปที่มี มีจำนวนไลค์ไม่เกิน 100 ไลค์

หากคุณตั้งค่าไวเที่ 0 บอทของเราอาจจะไม่สามารถเลือกรูปมาทำการกดไลค์ได้ หรือว่าอาาจะได้จำนวนรูปน้อยกว่าที่คุณต้องการ

ข้อดี: หากคุณเลือกจำนวนที่ไม่สูงมากนัก เจ้าของโพสอาจจะเห็นการกดไลค์ของคุณ

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น