ตัวกรองไลค์ สูงสุด และ ต่ำสุด คืออะไร

สำหรับฟังก์ชันไลค์อัตโนมัติของเรานั้น ผู้ใช้งานสามารถกำหนดตัวกรองสูงสุด และ ต่ำสุด เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานของบอทได้

 

การทำงานเป็นอย่างไร

สำหรับไลค์ ต่ำสุด คือโพสที่มีการกดไลค์อย่างน้อยตามจำนวนที่ตั้งไว้

  • หากตั้งค่าไว้ที่ 0 หมายถึงการไลค์ทุกรูป
  • หากตั้งไว้ที่ ระบบจะเลือกรูปที่มีไลค์มากกว่า 5

ข้อแนะนำ: หากระบุตัวเลขที่ไม่สูงมากนัก คนที่ไลค์รูปเดียวกันกับคุณอาจจะเห็นว่าคุณมากดไลค์ หากระบุตัวเลขที่มากเกินไป บอทอาจจะไม่สามารถเลือกรูปมาทำการกดไลค์ได้ หรือได้จำนวนรูปที่จะทำการไลค์น้อยกว่าที่ต้องการ

 

สำหรับไลค์ สูงสุด คือโพสที่มีการกดไลค์ไม่เกินจำนวนที่ตั้งไว้ 

  • หากตั้งค่าไว้ที่ 0 หมายถึงบอทจะไม่ไลค์รูปเลย
  • หากตั้งค่าไว้ที่ ระบบจะไลค์รูปที่มี 0 ไลค์
  • หากตั้งค่าไว้ที่ 100 ระบบจะไลค์รูปที่มี มีจำนวนไลค์ไม่เกิน 100

ข้อแนะนำ: หากระบุตัวเลขที่ไม่สูงมากนัก เจ้าของโพสอาจจะเห็นการกดไลค์ของคุณ หากคุณตั้งค่าไว้ที่ 0 บอทอาจจะไม่สามารถเลือกรูปมาทำการกดไลค์ได้ หรือได้จำนวนรูปที่จะทำการไลค์น้อยกว่าที่ต้องการ

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น