การจำกัดการทำกิจกรรมต่อช่วงเวลาของ Instagram

Instagram ได้มีการกำหนดกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการของเขาสามารถทำได้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเราได้ทำการประมาณการไว้เบื้องต้นและพบว่ามี จำนวนกิจกรรมที่สามารถทำได้ในแต่ละช่วงเวลานั้นแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจกรรม ทั้งนี้สามารถดูได้จากตารางข้างล่าง

  • 800-1100 ไลค์ / วัน
  • 250-420 ติดตาม / วัน
  • 180-320 เลิกติดตาม / วัน

เราได้ทำการสำรวจตลอดเวลาว่าทาง Instagram มีการเปลี่ยนแปลงการจำกัดจำนวนการทำกิจกรรมหรือไม่ และ เราจำปรับบอทของเราให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของ Instagram

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น