ฉันเริ่มใช้งานมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนัก?

เนื่องจากผู้ใช้งานใหม่ที่พึ่งเริ่มใช้งาน #Likes ได้ไม่นานจะอยู่ในโหมดเริ่มต้นแบบช้า "slow-start state" เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบัญชี instagram ของคุณที่อาจจะโดนระงับการใช้งาน

ทั้งนี้ การเริ่มต้นแบบช้าจะใช้เวลาทั้งหมด 5 วันหลังกจาที่เรื่มต้นใช้งาน หลังจากนั้นความเร็วของการทำกิจกรรมต่างๆจะถูกปรับมาสู่ความเร็วปกติ ทั้งนี้ หากคุณได้ทำกิจกรรมต่างๆบน Instagram อย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้คุณสามารถกดปุ่ม "ออกจากสถานะ Slow-Start" ได้

หลังจากที่คุณออกมาแล้ว คุณจะสามารถกำหนดความเร็วในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น