ฉันลืมขอมูลบัญชี #Likes ต้องทำอย่างไร?

หลายครั้งที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากลืม ชื่อบัญชี หรือ ลืม รหัสผ่าน

  1. ให้คุณตรวจสอบชื่อบัญชี ทั้งนี้ #Likes ใช้อีเมลเป็นชื่อบัญชี เพราะฉะนั้นตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง อาจจะใช้วิธีการ คัดลอก และ วาง แต่รบกวนตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากที่คุณวางลงไปแล้วต้องไม่มีช่องว่าง ก่อน ระหว่าง และ หลังข้อความ
  2. ตรวจสอบแป้นพิมพ์ว่าไม่มีการเปิด CapsLock ค้างไว้ การเปิด CapsLock นั้นอาจจะทำให้การกรอกข้อมูลรหัสผ่านเกิดความผิดพลาดได้

หากคุณยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ ให้ลอง ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น