ฉันสามารถติดตามผู้ใช้งานที่มาติดตามฉันกลับแบบอัตโนมัติได้หรือไม่

คุณสามารถทำได้โดยเข้าไปที่เมนูผู้ติดตาม

⇨ กดที่ ผู้ติดติดตาม ที่อยู่ตรงแทบเมนูย่อย และเปิดการใช้งาน

__________2019-05-16_15.50.22.png

 
 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น