ฉันได้รับอีเมลจาก Instagram ว่าถูกจำกัดการใช้งาน ฉันยังสามารถใ้ช้งาน Instagram ได้หรือไม่?

ในกรณีนี้ หลายบัญชีสามารถใช้งาน Instagram ได้โดยต้องใช้งานผ่านทาง Smartphone เท่านั้น
 
ในกรณีนี้บางคุณสมบัติของ #Likes อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ แต่คุณยังสามารถ ไลค์ / ติดตาม หรือ เลิกติดตาม ผู้ใช้งานของ Instagram  ได้ผ่านทาง แอพพลิเคชัน เนื่องจากการทำงานของ แอพพลิเคชัน ของ Instagram นั้นต่างจากการทำงานบนเว็บไชต์ ทั้งนี้การที่คุณได้รับอีเมลนั้นอาจจะเป็นเพียงการรับงับการใช้งานชั่วคราวบนเว็บไชต์เท่านั้น
 
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่วง คุณอาจจะต้องลดกิจกรรมบน Smartphone ของคุณไปด้วยมิเช่นนั้นคุณอาจจะโดนจำกัดการใช้งานชั่วคราวบน Smartphone ด้วย
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น