ฉันได้รับการแจ้งเตือนว่าได้ทำการเลิกติดตามแล้ว แต่ทำไมจำนวนผู้ที่ฉันติดตามไม่ลดลง?

อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีการเลิกติดตามผู้ใช้งานเอง โดยที่บัญชีที่คุณเลือกนั้นอาจจะเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีที่อยู่ในรายการที่ต้องเลิกติดตามของ #Likes

เนื่องจากเราไม่สามารถคำนวณ หรือ ควบคุมการทำงานที่อยู่นอกเหนือระบบของเรา ซึ่งแน่นอน เราไม่สามารถทราบได้ว่า บัญชีที่คุณได้ทำการเลิกติดตามไป เป็นบัญชีเดียวกันหรือไม่ หากการสร้างรายการเลิกติดตามเกิดก่อน

เราแนะนำว่าหากไม่ต้องการให้การคำนวณของเราผิดพลาด ไม่ควรที่จะเลิกติดตามบัญชีต่างๆ ขณะที่คุณสมบัติการเลิกติดตามอัตโนมัติเปิดใช้งานอยู๋

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น