ความแตกต่างระหว่างแผนแบบฟรี และ แบบชำระเงิน

แผนทั้ง 2 แผนนั้นไม่มีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติ แต่แผนฟรีนั้นจะจำกัดวันใช้งานเพียง 5 วันเท่านั้นแต่สำหรับแผนแบบชำระเงินนั้นจะใช้ได้งานได้นานกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

หากคุณต้องการใช้งาน #Likes หลังกจาที่คุณหมดระยะเวลาทดลองไปแล้ว คุณสามารถศึกษาวิธีการซื้อได้ตามลิงก์นี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
4 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น