อะไรคือการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (2 Factor Authentication)

การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (2 Factor Authentication) คือการป้องการการลงชื่อเข้าใช้จากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ซึ่งการทำงานของการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นนั้นจะเป็นการส่งข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนที่จะเข้าใช้งาน

เพราะฉะนั้นหากคุณเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น จะทำให้ #Likes ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณได้ เนื่องจาก #Likes ไม่สามารถใส่รหัสให้คุณได้

ในกรณีที่บัญชี #Likes ของคุณขาดการเชื่อมต่อกับอินสตาแกรม กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นหรือไม่ หากเปิดใช้งาน กรุณาปิดเพื่อให้ #Likes สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอินสตาแกรมของคุณได้

 

ขั้นตอนการปิดการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

 

1. ไปยังหน้าต่างการตั้งค่าบน แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม

 

2. ทำการปิดการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ดังรูป

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น