ฟังก์ชันคู่แข่งคืออะไร

 

Screen_Shot_0031-05-10_at_17.46.11.png

สำหรับแพลนธุรกิจ จะมีฟังก์ชันพิเศษ คือ ฟังก์ชันคู่แข่งซึ่งจะใช้คู่กับฟังก์ชันการติดตามอัตโนมัติ 

 

ฟังก์ชันคู่แข่งคืออะไร

หากคุณใช้ฟังก์ชันคู่แข่ง บอทของคุณจะทำการติดตามบัญชีที่ติดตามคู่แข่งที่คุณได้เลือกไว้

(ตัวอย่าง: คู่แข่งของคุณคือ บัญชีอินสตาแกรม A บอทจะติดตามบัญชีที่ติดตามอินสตาแกรม A โดยอัตโนมัติ)

รายละเอียดของแพลนธุรกิจสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • Small Business : 1 บัญชีคู่แข่ง
  • Medium Business : 3 บัญชีคู่แข่ง
  • Large Business : 5 บัญชีคู่แข่ง

 

ข้อแนะนำ: ควรปิดการทำงานของฟังก์ชันติดตามอัตโนมัติ เพื่อให้ฟังก์ชันคู่แข่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีใช้งานฟังก์ชัน

กรุณาใส่ชื่อของบัญชีที่ต้องการให้บอทติดตาม

Screen_Shot_0031-05-10_at_17.46.11.png

 

กรอกชื่อบัญชีคู่แข่ง

Screen_Shot_0031-05-10_at_18.18.24.png

 

สามารถเพิ่มบัญชีคู่แข่งได้โดยการกด "+" หรือกด "x" หากต้องการลบ

หลังจากนั้นให้เปิดการทำงานของฟังก์ชัน

Screen_Shot_0031-05-10_at_18.20.53.png

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น